ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

សមាសភាពក្រុមការងារអន្តរក្រសួង ៤១រូបរបស់អាជ្ញាធរជាតិ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀន

ដោយ៖ រៀម វណ្ណា ​​ | ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ព័ត៌មានទូទៅ 2599
សមាសភាពក្រុមការងារអន្តរក្រសួង ៤១រូបរបស់អាជ្ញាធរជាតិ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនសមាសភាពក្រុមការងារអន្តរក្រសួង ៤១រូបរបស់អាជ្ញាធរជាតិ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀន

សមាសភាពក្រុមការងារអន្តរក្រសួង របស់អាជ្ញាធរជាតិ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀន មានចំនួន ៤១រូប នេះបើយោងតាមសេចក្តីសម្រេចចុះថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ ចេញដោយនាយឧត្តមសេនីយ៍ កែ គឹមយ៉ាន ដែល KP ទើបទទួលបាននៅថ្ងៃទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩នេះ 

សូមអានសេចក្តីសម្រេចលំអិត•