ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

វិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិកម្ពុជា បញ្ជាក់ថា​ បញ្ហាផ្ទៃក្នុងកម្ពុជា ត្រូវដោះស្រាយដោយច្បាប់ផ្ទៃក្នុងកម្ពុជា សហគមន៍អន្តរជាតិមិនអាចប្រើលេសសិទ្ធិមនុស្ស និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ដើម្បីមករំលោភរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយនោះទេ

ដោយ៖ រៀម វណ្ណា ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ព័ត៌មានទូទៅ 782
វិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិកម្ពុជា បញ្ជាក់ថា​ បញ្ហាផ្ទៃក្នុងកម្ពុជា ត្រូវដោះស្រាយដោយច្បាប់ផ្ទៃក្នុងកម្ពុជា សហគមន៍អន្តរជាតិមិនអាចប្រើលេសសិទ្ធិមនុស្ស និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ដើម្បីមករំលោភរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយនោះទេវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិកម្ពុជា បញ្ជាក់ថា​ បញ្ហាផ្ទៃក្នុងកម្ពុជា ត្រូវដោះស្រាយដោយច្បាប់ផ្ទៃក្នុងកម្ពុជា សហគមន៍អន្តរជាតិមិនអាចប្រើលេសសិទ្ធិមនុស្ស និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ដើម្បីមករំលោភរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយនោះទេ

នៅថ្ងៃទី២៣​ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨នៈ ក្នុងថ្ងៃខួបលើកទី ២៧ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលើកឡើងថា បញ្ហាផ្ទៃក្នុងកម្ពុជា ត្រូវដោះស្រាយដោយកម្ពុជា ក្រោមច្បាប់ផ្ទៃក្នុងកម្ពុជា។ សហគមន៍អន្តរជាតិមិនអាចប្រើលេសសិទ្ធិមនុស្ស និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ដើម្បីមករំលោភរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយនោះទេ។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានបន្តថា មកដល់ពេលនេះ កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមានអាយុកាល ២៧ឆ្នាំហើយ, កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានតម្លៃខាងផ្នែកសីលធម៌ និងជាមរតកប្រវត្តិសាស្ត្រ, ប៉ុន្តែ គេមិនអាចប្រើវាជាលិខិតូបករណ៍អន្តរជាតិ ឬជាឧបការណ៍​អូសទាញឱ្យសហគមន៍អន្តរជាតិ ចូលមកពាក់ព័ន្ធដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងកម្ពុជា ដែលជារដ្ឋអធិបតេយ្យនោះទេ។

សូមអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់វិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិកម្ពុជា ក្នុងរូបខាងក្រោម

អត្ថបទទាក់ទង