ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា នៃអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ព័ត៌មានទូទៅ 1969
សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា នៃអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា នៃអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ

នៅថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨នេះ អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា ចំនួន ១រូប ដើម្បីធ្វើជាជំនួយការគណនេយ្យ ប្រចាំនាយកដ្ឋានគណនេយ្យ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ។

ចំពោះតួនាទីភារកិច្ច និងលក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើស សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោមនេះ៖

អត្ថបទទាក់ទង