ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល នឹងបើកប្រាក់របបសន្តិសុខសង្គមប្រចាំខែតុលា និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌជូននិវត្តជន និងអតីតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ចាប់ពីថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា នេះតទៅ

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ព័ត៌មានទូទៅ 1800
បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល នឹងបើកប្រាក់របបសន្តិសុខសង្គមប្រចាំខែតុលា និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌជូននិវត្តជន និងអតីតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ចាប់ពីថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា នេះតទៅបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល នឹងបើកប្រាក់របបសន្តិសុខសង្គមប្រចាំខែតុលា និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌជូននិវត្តជន និងអតីតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ចាប់ពីថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា នេះតទៅ

បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់មន្រ្តីរាជការ នៃក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា នឹងបើក​ប្រាក់របបសន្តិសុខសង្គមប្រចាំខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ និងប្រាក់គោលនយោបាយសោធនសម្រាប់ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១៨ និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ជូននិវត្តជន និងអតីតមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល ចាប់ពីថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១៨តទៅ តាមប្រព័ន្ធធនាគារកាណាឌីយ៉ា និងធនាគារអេស៊ីលីដា នៅ ២៥រាជធានី​-​ខេត្ត ទូទាំងប្រទេស។

 

អត្ថបទទាក់ទង