ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ឯកឧត្តម​ គួច​ ចំ​រើន​ ចូល​រួមសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយសមាហរណកម្មផែនការ និងកម្មវិធីវិនិយោគសង្កាត់ ថ្នាក់ក្រុង ឆ្នាំ២០១៧

ដោយ៖ ទេព សុបញ្ញា ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ព័ត៌មានទូទៅ 799
ឯកឧត្តម​ គួច​ ចំ​រើន​ ចូល​រួមសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយសមាហរណកម្មផែនការ និងកម្មវិធីវិនិយោគសង្កាត់ ថ្នាក់ក្រុង ឆ្នាំ២០១៧ឯកឧត្តម​ គួយ​ ចំ​រើន​ ចូល​រួមសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយសមាហរណកម្មផែនការ និងកម្មវិធីវិនិយោគសង្កាត់ ថ្នាក់ក្រុង ឆ្នាំ២០១៧

នៅថ្ងៃទី៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧នេះ ឯកឧត្តម​ គួច ចំរើន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធី សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយសមាហរណកម្មផែនការ និងកម្មវិធីវិនិយោគសង្កាត់ ថ្នាក់ក្រុង ឆ្នាំ២០១៧ ដោយមានអ្នកចូលរួមចំនួន ២០០នាក់ ក្នុងសង្កាត់ទាំង ៤ ក្នុងក្រុងកំពង់ចាម៕

 

អត្ថបទទាក់ទង