ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ទីក្រុងឡូវ៉ែល ក្នុងរដ្ឋម៉ាស្សាជូសេត ត្រៀមខ្លួនរួចស្រេចទទួលស្វាគមន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ចូលរួមសម័យប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី ៧៣

ដោយ៖ រៀម វណ្ណា ​​ | ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ព័ត៌មានទូទៅ 603
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ទីក្រុងឡូវ៉ែល ក្នុងរដ្ឋម៉ាស្សាជូសេត ត្រៀមខ្លួនរួចស្រេចទទួលស្វាគមន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ចូលរួមសម័យប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី ៧៣ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ទីក្រុងឡូវ៉ែល ក្នុងរដ្ឋម៉ាស្សាជូសេត ត្រៀមខ្លួនរួចស្រេចទទួលស្វាគមន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ចូលរួមសម័យប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី ៧៣

សូមទស្សនាវីដេអូ៖

https://youtu.be/IdulqI0lK3E

អត្ថបទទាក់ទង