ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

មន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានទទួលម៉ូតូចំនួន ១៦ គ្រឿង របស់គម្រោងពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាល (Gavi-HSS) សម្រាប់សកម្មភាពផ្តល់ថ្នាំបង្ការ នៅសហគមន៏ងាយរងគ្រោះ

ដោយ៖ ទេព សុបញ្ញា ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ព័ត៌មានទូទៅ 1004
មន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានទទួលម៉ូតូចំនួន ១៦ គ្រឿង របស់គម្រោងពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាល (Gavi-HSS) សម្រាប់សកម្មភាពផ្តល់ថ្នាំបង្ការ នៅសហគមន៏ងាយរងគ្រោះមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានទទួលម៉ូតូចំនួន ១៦ គ្រឿង របស់គម្រោងពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាល (Gavi-HSS) សម្រាប់សកម្មភាពផ្តល់ថ្នាំបង្ការ នៅសហគមន៏ងាយរងគ្រោះ

នាព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ មន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានទទួលម៉ូតូចំនួន ១៦ គ្រឿង របស់គម្រោងពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាល (Gavi-HSS) សម្រាប់សកម្មភាពផ្តល់ថ្នាំបង្ការ នៅសហគមន៏ងាយរងគ្រោះ ។ ពិធីប្រគល់ និងទទួលម៉ូតូ បានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម អេង ហួត រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាល នៅឃ្លាំងឱសថកណ្តាល រាជធានីភ្នំពេញ។

ម៉ូតូទាំងអស់ខាងលើនេះ ត្រូវបានប្រគល់ជូនទៅអោយមណ្ឌលសុខភាពចំនួន១៦ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។

 

អត្ថបទទាក់ទង