ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រុម​តំ​ណាង​រាស្ត្រ​នៃសភាកម្ពុជា ខក​ចិត្ត​ចំ​ពោះ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​របស់​សេតវិមាន​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១៧ ខេ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៧

ដោយ៖ សម ឬទ្ធិពល ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ព័ត៌មានទូទៅ 1143
ក្រុម​តំ​ណាង​រាស្ត្រ​នៃសភាកម្ពុជា ខក​ចិត្ត​ចំ​ពោះ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​របស់​សេតវិមាន​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១៧ ខេ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៧ ក្រុម​តំ​ណាង​រាស្ត្រ​នៃសភាកម្ពុជា ខក​ចិត្ត​ចំ​ពោះ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​របស់​សេតវិមាន​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១៧ ខេ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៧

ក្រុម​តំ​ណាង​រាស្ត្រ​នៃ​សភា​កម្ពុជា​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី២៧ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៧នេះ បាន​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​ ដោយ​សម្តែង​នូវ​សេចក្តី​សោកស្តាយ និង​ខកចិត្ត​យ៉ាង​ខ្លាំង​ចំ​ពោះ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​របស់​សេតវិមាន​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ ដែល​បាន​និយាយ​មិន​ពិត​ពី​ស្ថានការណ៍​នយោបាយ​នៅកម្ពុជា​។

ក្រុម​តំ​ណាង​រាស្ត្រ​សភាកម្ពុជា​​ បាន​ធ្វើ​ការ​បកស្រាយ​បំ​ភ្លឺ​ទៅ​វិញ​តាម​រយៈសេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​ចំ​នួន​៧ទំព័រជា​ភាសាអង់​គ្លេស និង​ភាសាខ្មែរ​ ដែល​ជា​ការ​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​សេតវិមាន​។

ខាង​ក្រោម​នេះ គឺ​ជា​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​របស់​ក្រុម​តំ​ណាង​រាស្ត្រ​ នៃ​សភា​កម្ពុជា​៖

[pdf-embedder url=”https://khmerpostasia.com/wp-content/uploads/2017/11/MPs-Response-to-the-White-House_-KH.pdf” title=”MP’s Response to the White House_ KH”]

[pdf-embedder url=”https://khmerpostasia.com/wp-content/uploads/2017/11/MPs-Response-to-the-White-House_EN.pdf” title=”MP’s Response to the White House_EN”]

 

អត្ថបទទាក់ទង