ជ្រើសរើសពិសេស

លោក Kishore Mahbubani ៖ «អ្វីដែលប្រទេសចិនបាននិងកំពុងធ្វើ និងអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធមិនធ្វើ»

លោក Kishore Mahbubani ៖ «អ្វីដែលប្រទេសចិនបាននិងកំពុងធ្វើ និងអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធមិនធ្វើ»

ដោយ៖ លី វិទ្យា​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១​ | ទស្សនៈ - នយោបាយ |

ខាងក្រោមនេះគឺជាសម្រង់ខ្លឹមសារ សម្តីរបស់លោក Kishore Mahbubani អតីតអ្នកការទូតដ៏ឆ្នើមម្នាក់របស់សិង្ហបុរី ដែលបានលើកឡើងអំពី «អ្វីដែលប្រទេសចិនបាននិងកំពុងធ្វើ និងអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធមិនធ្វើ» ចុះផ្សាយលើ

កូវីដ-១៩ ៖ អ្នកជំងឺ ៨៨៦ នាក់ទៀតបានជាសះស្បើយ ខណៈករណីឆ្លងថ្មីមានចំនួន ៣៦០នាក់ និងស្លាប់ ៤នាក់

កូវីដ-១៩ ៖ អ្នកជំងឺ ៨៨៦ នាក់ទៀតបានជាសះស្បើយ ខណៈករណីឆ្លងថ្មីមានចំនួន ៣៦០នាក់ និងស្លាប់ ៤នាក់

ដោយ៖ លី វិទ្យា​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១​ | ព័ត៌មានទូទៅ |

សូមជម្រាបថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ កម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន ២២,៥៤៤នាក់, អ្នកជាសះស្បើយចំនួន ១៣,០០៦នាក់ និងអ្នកស្លាប់ចំនួន ១៥០នាក់

ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន ៣៥០នាក់ អ្នកជាសះស្បើយចំនួន ១,៣៨០នាក់ និងអ្នកស្លាប់ចំនួន ៣នាក់

ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន ៣៥០នាក់ អ្នកជាសះស្បើយចំនួន ១,៣៨០នាក់ និងអ្នកស្លាប់ចំនួន ៣នាក់

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា​​ | ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១​ | ព័ត៌មានទូទៅ |

ក្រសួងសុខាភិបាល នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មី ចំនួន ៣៥០នាក់

ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន ៣៣៥នាក់ ខណៈអ្នកជាសះស្បើយចំនួន ៨៧៣នាក់

ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន ៣៣៥នាក់ ខណៈអ្នកជាសះស្បើយចំនួន ៨៧៣នាក់

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា​​ | ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១​ | ព័ត៌មានទូទៅ |

ក្រសួងសុខាភិបាល នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មី ចំនួន

ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន ៣៥៨នាក់ អ្នកជាសះស្បើយចំនួន ៣៤៨នាក់ និងអ្នកស្លាប់ចំនួន ៥នាក់

ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន ៣៥៨នាក់ អ្នកជាសះស្បើយចំនួន ៣៤៨នាក់ និងអ្នកស្លាប់ចំនួន ៥នាក់

ដោយ៖ លី វិទ្យា​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១​ | ព័ត៌មានទូទៅ |

ក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានរកឃើញឆ្លងថ្មីទាំង ៣៥៨នាក់នោះ មាន ៨នាក់ជាករណីនាំចូល និងក្រៅពីនោះគឺជាករណីឆ្លងក្នុសហគមន៍ ២០កុម្ភៈ

ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន ៤៤៦នាក់ អ្នកជាសះស្បើយចំនួន ៩៨០នាក់ និងអ្នកស្លាប់ចំនួន ៦នាក់

ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន ៤៤៦នាក់ អ្នកជាសះស្បើយចំនួន ៩៨០នាក់ និងអ្នកស្លាប់ចំនួន ៦នាក់

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១​ | ព័ត៌មានទូទៅ |

ក្រសួងសុខាភិបាល នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មី ចំនួន ៤៤៦នាក់

ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន ៤៧២នាក់ អ្នកជាសះស្បើយចំនួន ៣៦៩នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន ៥នាក់

ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន ៤៧២នាក់ អ្នកជាសះស្បើយចំនួន ៣៦៩នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន ៥នាក់

ដោយ៖ លី វិទ្យា​​ | ថ្ងៃពុធ ទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១​ | ព័ត៌មានទូទៅ |

សូមជម្រាបថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី ១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ កម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន ២០.៦៩៥នាក់, អ្នកជាសះស្បើយចំនួន ៨.៥៣៩នាក់ និងអ្នកស្លាប់ចំនួន១៣៦នាក់

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ សម្រេចបន្តវិធានការរដ្ឋបាល ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ បែងចែកជា «តំបន់ក្រហម», «តំបន់លឿងទុំ» និង «តំបន់លឿង» សម្រាប់រយៈពេល១សប្តាហ៍ទៀត

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ សម្រេចបន្តវិធានការរដ្ឋបាល ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ បែងចែកជា «តំបន់ក្រហម», «តំបន់លឿងទុំ» និង «តំបន់លឿង» សម្រាប់រយៈពេល១សប្តាហ៍ទៀត

ដោយ៖ លី វិទ្យា​​ | ថ្ងៃពុធ ទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១​ | ព័ត៌មានទូទៅ |

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីសម្រេច ដាក់ចេញវិធានការរដ្ឋបាលបន្ត សម្រាប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ ដោយបែងចែក ជា «តំបន់ក្រហម», «តំបន់លឿងទុំ» និង «តំបន់លឿង»

រាជរដ្ឋាភិបាល សម្រេចឧបត្ថម្ភថ្លៃស្បៀង ទឹកស្អាត និងអគ្គិសនីជូនគ្រួសារនៅតំបន់បិទខ្ទប់ ដែលមានជីវភាពខ្វះខាតចន្លោះជិត១៦ម៉ឺន ដល់ជាង៣០ម៉ឺនរៀល, កម្មករម្នាក់ទទួលបាន១៦ម៉ឺនរៀល

រាជរដ្ឋាភិបាល សម្រេចឧបត្ថម្ភថ្លៃស្បៀង ទឹកស្អាត និងអគ្គិសនីជូនគ្រួសារនៅតំបន់បិទខ្ទប់ ដែលមានជីវភាពខ្វះខាតចន្លោះជិត១៦ម៉ឺន ដល់ជាង៣០ម៉ឺនរៀល, កម្មករម្នាក់ទទួលបាន១៦ម៉ឺនរៀល

ដោយ៖ លី វិទ្យា​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១​ | ឯកសារ |

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានសម្រេចឧបត្ថម្ភថ្លៃស្បៀងអាហារ ទឹកស្អាត និងថ្លៃអគ្គិសនី ជូនក្រុមគ្រួសារដែលរស់នៅតំបន់បិទខ្ទប់ ក្នុងភូមិសាស្ដ្ររាជធានីភ្នំពេញ, ក្រុងតាខ្មៅ និងក្រុងព្រះសីហនុ ដែលមានជីវភាពខ្វះខាត ចាប់ពីជិត១៦ម៉ឺនរៀល

ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន ៤៨០នាក់ អ្នកជាសះស្បើយចំនួន ៣៥០នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន ៥នាក់

ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន ៤៨០នាក់ អ្នកជាសះស្បើយចំនួន ៣៥០នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន ៥នាក់

ដោយ៖ លី វិទ្យា​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១​ | ព័ត៌មានទូទៅ |

សូមជម្រាបថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី ១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ កម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន ២០.២២៣នាក់, អ្នកជាសះស្បើយចំនួន ៨.១៧០នាក់ និងអ្នកស្លាប់ចំនួន១៣១នាក់