ស៊ា​ង សុ​បញ្ញា

៥ ចំណុច រៀន​ភាសា​អង់គ្លេស​ចេះ​លឿន ពី​លោក ស៊ា​ង សុ​បញ្ញា​ (មានវីដេអូ)

៥ ចំណុច រៀន​ភាសា​អង់គ្លេស​ចេះ​លឿន ពី​លោក ស៊ា​ង សុ​បញ្ញា​ (មានវីដេអូ)

ដោយ៖ ទី និរន្ដ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨​ | ផ្ទះហ្វេសប៊ុក |

លោក ស៊ា​ង សុ​បញ្ញា បាន​ចែករំលែក​គន្លឹះ​សំខាន់ៗ ចំនួន​៥​ចំណុច ក្នុងការ​សិក្សា​ភាសា​អង់គ្លេស ឲ្យ​ចេះ​លឿន និង​មាន​ប្រសិទ្ធភាព