សិទ្ធិមនុស្ស

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន៖ សិទ្ធិមនុស្សត្រូវចាប់ផ្តើមពីសិទ្ធិរស់រៀនមានជីវិត មិនមែនចាប់ផ្តើមពីសរសេរអត្ថាធិប្បាយលើទំព័រកាសែតនោះទេ

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន៖ សិទ្ធិមនុស្សត្រូវចាប់ផ្តើមពីសិទ្ធិរស់រៀនមានជីវិត មិនមែនចាប់ផ្តើមពីសរសេរអត្ថាធិប្បាយលើទំព័រកាសែតនោះទេ

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩​ | ព័ត៌មានទូទៅ | 0 |

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន នៅថ្ងៃទី០៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ខាងមុខនេះ នឹងឡើងថ្លែងសុន្ទរកថាគន្លឹះមួយស្តីពីវឌ្ឍនភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា