ធនាគារជាតិ

អត្រាប្តូរប្រាក់រវាងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់រៀល សម្រាប់​ថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨

អត្រាប្តូរប្រាក់រវាងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់រៀល សម្រាប់​ថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨​ | ព័ត៌មានទូទៅ |

អត្រាប្តូរប្រាក់រវាងរូបីយប័ណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់រៀល សម្រាប់​ថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨

អត្រាប្តូរប្រាក់រវាងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់រៀល សម្រាប់​ថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨

អត្រាប្តូរប្រាក់រវាងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់រៀល សម្រាប់​ថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨​ | ព័ត៌មានទូទៅ |

អត្រាប្តូរប្រាក់រវាងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់រៀល សម្រាប់​ថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨

ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា ចេញ​ប្លង់​អគារ​ថ្មី​សាង​សង់​ឆាប់​ៗ​នេះ រូបរាង​ឡូយ​កប់

ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា ចេញ​ប្លង់​អគារ​ថ្មី​សាង​សង់​ឆាប់​ៗ​នេះ រូបរាង​ឡូយ​កប់

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា​​ | ថ្ងៃពុធ ទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨​ | ព័ត៌មានទូទៅ |

ថ្មីៗនេះ ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា បាន​បញ្ចេញរូបរាង​អគារ​ថ្មី​របស់​ខ្លួន ដែល​គ្រោង​នឹង​សាង​សង់​ក្នុង​ពេល​ឆាប់​ៗ​នេះ​នៅ​លើ​ទីតាំង​បច្ចុប្បន្ន

​ក្រដាសប្រាក់២ម៉ឺនរៀលគំរូថ្មី ត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា​ ដាក់ឲ្យចរាចរជាផ្លូវការ ដើម្បីអបអរសាទរព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មព្រះមហាក្សត្រ

​ក្រដាសប្រាក់២ម៉ឺនរៀលគំរូថ្មី ត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា​ ដាក់ឲ្យចរាចរជាផ្លូវការ ដើម្បីអបអរសាទរព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មព្រះមហាក្សត្រ

ដោយ៖ ទី និរន្ដ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨​ | ឯកសារ |

តាមសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់ធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា