ទស្សនៈពលរដ្ឋ

ហ្វេសប៊ុក សម្លេងយើង៖ ហេតុអ្វីបានជាប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានបញ្ចប់បើក្រុមប្រឆាំងមិនដែលទទួលស្គាល់ថា កម្ពុជាមានប្រជាធិបតេយ្យផង?

ហ្វេសប៊ុក សម្លេងយើង៖ ហេតុអ្វីបានជាប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានបញ្ចប់បើក្រុមប្រឆាំងមិនដែលទទួលស្គាល់ថា កម្ពុជាមានប្រជាធិបតេយ្យផង?

ដោយ៖ លី វិទ្យា​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧​ | ទស្សនៈ - នយោបាយ |

នៅថ្ងៃទី០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧នេះ គណនីហ្វេសប៊ុក សម្លេង យើង បានបង្ហោះផ្សាយនូវអត្ថបទមួយ ដោយដាក់ចំណងជើងថា « ហេតុអ្វីបានជាប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានបញ្ចប់ បើក្រុមប្រឆាំងមិនដែលទទួលស្គាល់ថា កម្ពុជា មានប្រជាធិបតេយ្យផង …?» ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖