កូវីដ១៩ – COVID-19

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ថ្លែងអំណរគុណលោកឧកញ៉ា ស៊ី គង់ទ្រីវ និងលោកជំទាវ ដែលឧបត្ថម្ភ ក្នុងសកម្មភាពប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ថ្លែងអំណរគុណលោកឧកញ៉ា ស៊ី គង់ទ្រីវ និងលោកជំទាវ ដែលឧបត្ថម្ភ ក្នុងសកម្មភាពប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩

ដោយ៖ លី វិទ្យា​​ | ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០​ | ឯកសារ |

តាមរយៈលិខិត ចុះថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានរៀបរាប់ដូចខាងក្រោម៖

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ថ្លែងអំណរគុណលោក ជាវ តាយ និងលោកស្រី ដែលឧបត្ថម្ភ ក្នុងសកម្មភាពប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ថ្លែងអំណរគុណលោក ជាវ តាយ និងលោកស្រី ដែលឧបត្ថម្ភ ក្នុងសកម្មភាពប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩

ដោយ៖ លី វិទ្យា​​ | ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០​ | ឯកសារ |

តាមរយៈលិខិត ចុះថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានរៀបរាប់ដូចខាងក្រោម៖

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ថ្លែងអំណរគុណលោក លឹម គានហោ និងលោកស្រី ដែលឧបត្ថម្ភ ក្នុងសកម្មភាពប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ថ្លែងអំណរគុណលោក លឹម គានហោ និងលោកស្រី ដែលឧបត្ថម្ភ ក្នុងសកម្មភាពប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩

ដោយ៖ លី វិទ្យា​​ | ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០​ | ឯកសារ |

តាមរយៈលិខិត ចុះថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានរៀបរាប់ដូចខាងក្រោម៖

ស្ថានឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំសហព័ន្ធស្វីស មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ ស្ដីពីវិធានការទប់ស្កាត់មេរោគកូវីដ១៩( COVID-19)

ស្ថានឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំសហព័ន្ធស្វីស មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ ស្ដីពីវិធានការទប់ស្កាត់មេរោគកូវីដ១៩( COVID-19)

ដោយ៖ ប្រាជ្ញ សុវណ្ណរ៉ា​​ | ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០​ | ព័ត៌មានទូទៅ |

ស្ថានឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំសហព័ន្ធស្វីស មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ ស្ដីពីវិធានការទប់ស្កាត់មេរោគកូវីដ១៩

សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ស្ថានឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំរដ្ឋគូវ៉ែត មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូន បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា៖

សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ស្ថានឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំរដ្ឋគូវ៉ែត មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូន បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា៖

ដោយ៖ ប្រាជ្ញ សុវណ្ណរ៉ា​​ | ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០​ | ព័ត៌មានទូទៅ |

សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ស្ថានឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំរដ្ឋគូវ៉ែត មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូន បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា៖

ទេសរដ្ឋមន្ដ្រី អូស្មាន ហាស្សាន់៖ បងប្អូនខ្មែរទាំង៧៩នាក់ ដែលត្រឡប់មកពីម៉ាឡេស៊ីវិញ បានពិនិត្យសុខភាពគ្រប់គ្នាហើយ

ទេសរដ្ឋមន្ដ្រី អូស្មាន ហាស្សាន់៖ បងប្អូនខ្មែរទាំង៧៩នាក់ ដែលត្រឡប់មកពីម៉ាឡេស៊ីវិញ បានពិនិត្យសុខភាពគ្រប់គ្នាហើយ

ដោយ៖ ប្រាជ្ញ សុវណ្ណរ៉ា​​ | ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០​ | ព័ត៌មានទូទៅ |

ទេសរដ្ឋមន្ដ្រី អូស្មាន ហាស្សាន់៖ បងប្អូនខ្មែរទាំង៧៩នាក់ ដែលត្រឡប់មកពីម៉ាឡេស៊ីវិញ បានពិនិត្យសុខភាពគ្រប់គ្នាហើយ

ស្ដ្រី​ជនជាតិ​អង់គ្លេស ដែល​បញ្ជូន​ពី​ខេត្តកំពង់ចាម​មក​ព្យាបាល​នៅ​ភ្នំពេញ ឥឡូវនេះ​បានជា​សះស្បើយ​ហើយ​!

ស្ដ្រី​ជនជាតិ​អង់គ្លេស ដែល​បញ្ជូន​ពី​ខេត្តកំពង់ចាម​មក​ព្យាបាល​នៅ​ភ្នំពេញ ឥឡូវនេះ​បានជា​សះស្បើយ​ហើយ​!

ដោយ៖ ប្រាជ្ញ សុវណ្ណរ៉ា​​ | ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០​ | ព័ត៌មានទូទៅ |

ស្ដ្រី​ជនជាតិ​អង់គ្លេស ដែល​បញ្ជូន​ពី​ខេត្តកំពង់ចាម​មក​ព្យាបាល​នៅ​ភ្នំពេញ ឥឡូវនេះ​បានជា​សះស្បើយ​ហើយ​!

តំណាងគ្រីស្ទបរិស័ទកម្ពុជាចេញសេចក្ដីណែនាំរួមដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ១៩

តំណាងគ្រីស្ទបរិស័ទកម្ពុជាចេញសេចក្ដីណែនាំរួមដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ១៩

ដោយ៖ លី វិទ្យា​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០​ | កីឡា - សុខភាព |

សូមអាននូវសេចក្ដីណែនាំរួមលម្អិតរបស់តំណាងគ្រីស្ទបរិស័ទកម្ពុជាដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ១៩ដូចខាងក្រោម៖

ក្រសួងសាធារណការចេញវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងកូវីដ១៩ ដល់ក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរនៅទូទាំងប្រទេស

ក្រសួងសាធារណការចេញវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងកូវីដ១៩ ដល់ក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរនៅទូទាំងប្រទេស

ដោយ៖ លី វិទ្យា​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០​ | ឯកសារ |

សូមអាននូវសេចក្ដីណែនាំលម្អិតរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនដូចខាងក្រោម៖

វេជ្ជបណ្ឌិត Faheem Younus ៖ ក្នុងកំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាតឆ្លងរាលដាល សូមកុំចេញក្រៅបើមិនចាំបាច់ កុំមានការភិតភ័យ ត្រូវមានការរៀបចំសម្រាប់ការរស់នៅ

វេជ្ជបណ្ឌិត Faheem Younus ៖ ក្នុងកំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាតឆ្លងរាលដាល សូមកុំចេញក្រៅបើមិនចាំបាច់ កុំមានការភិតភ័យ ត្រូវមានការរៀបចំសម្រាប់ការរស់នៅ

ដោយ៖ វីរៈ សក្កដា​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០​ | នគរគំនិត |

ឥឡូវ Corona Virus គឺជាជំងឺរាតត្បាត។ គិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះ ៥៧ នាក់នៃរដ្ឋ Marylanders បានធ្វើតេស្ត៍រកឃើញវីរុសនេះ។ ហើយផ្អែកលើការហៅទូរស័ព្ទ និង អត្ថបទដែលខ្ញុំកំពុងទទួលវាហាក់ដូចជាមានមនុស្សជាច្រើនកំពុងរស់នៅក្នុងភ័យស្លន់ស្លោ។