ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

* ទស្សនៈពលរដ្ឋ៖ «ធ្វើនយោបាយជិត ៣ទសវត្សរ៍ មិនអាចរកឯកសារចុះឈ្មោះបក្សនយោបាយរបស់ខ្លួនបាន»

ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ 0

អត្ថបទទាក់ទង