ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

* តើការលើកឡើងថា «រដ្ឋគិតតែយកពន្ធ ខណៈដែលប្រទេសផ្សេងកាត់បន្ថយពន្ធ ឬដាក់ចេញវិធានការលើកទឹកចិត្ត» ជាការពិតដែរឬទេ?

ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ 0

អត្ថបទទាក់ទង