ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ព័ត៌មានទូទៅ

សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ នៅទូទាំងប្រទេស បានចំនួន​ ៥,៩១២,៥៤៥នាក់ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា)

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃចន្ទ ទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១​ 55

គិតត្រឹមយប់ថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

អាជ្ញាធរ និងគ្រូពេទ្យ នៅស្រុកភ្នំព្រឹក ខេត្តបាត់ដំបង ជួយសង្គ្រោះស្រ្តីម្នាក់ឆ្លងទន្លេតាមដងផ្លូវ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃសុក្រ ទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១​ 66

ក្រុមគ្រូពេទ្យនៅមណ្ឌលសុខភាពបួរ និងអាជ្ញាស្រុកភ្នំព្រឹក ខេត្តបាត់ដំបង