ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ព័ត៌មានទូទៅ

ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី៥ ៖ ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបន្តចាក់ឬសកាន់តែរឹងមាំ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃពុធ ទី៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២​ 155

ខណៈពេលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ខិតជិតចូលមកដល់

ប្រកាសបញ្ចូលសមាជិកថ្មី គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ស្ពឺចំនួន ២៩២នាក់, អតីតសមាជិកអតីតបក្សសង្គ្រោះជាតិ ១៤០នាក់

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃចន្ទ ទី២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២​ 114

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ស្ពឺ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ទី១

បេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់មកពីបក្សចំនួន៤ សរុប២៧៨នាក់ ស្ម័គ្រចិត្តប្ដូរមករួមសរ់ជាមួយបក្សប្រជាជននៅខេត្តកំពត

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២​ 150

បេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ សរុប២៧៨នាក់