កីឡា – សុខភាព

កម្ពុជា ព្យាបាលអ្នកជម្ងឺកូវីដ១៩ ជាសះស្បើយ ២នាក់បន្ថែមទៀត ខណៈគ្មានករណីឆ្លងថ្មី, សរុបអ្នកជាសះស្បើយកើនដល់ចំនួន ១០៧នាក់ និងកំពុងព្យាបាលបន្ត ១៥នាក់

កម្ពុជា ព្យាបាលអ្នកជម្ងឺកូវីដ១៩ ជាសះស្បើយ ២នាក់បន្ថែមទៀត ខណៈគ្មានករណីឆ្លងថ្មី, សរុបអ្នកជាសះស្បើយកើនដល់ចំនួន ១០៧នាក់ និងកំពុងព្យាបាលបន្ត ១៥នាក់

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០​ | កីឡា - សុខភាព |

គិតត្រឹមម៉ោង ៧ព្រឹក ថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ នេះ ក្រុមគ្រូពេទ្យនៃក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ជាសះស្បើយចំនួន

៧ថ្ងៃជាប់គ្នាហើយដែលកម្ពុជាពុំមានករណីឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ខណៈអ្នកជាសះស្បើយកើនឡើង២នាក់បន្ថែមទៀត សរុបអ្នកជាសះស្បើយកើនដល់ ១០៥នាក់ និងអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលបន្តបានថយចុះមកនៅត្រឹម ១៧នាក់

៧ថ្ងៃជាប់គ្នាហើយដែលកម្ពុជាពុំមានករណីឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ខណៈអ្នកជាសះស្បើយកើនឡើង២នាក់បន្ថែមទៀត សរុបអ្នកជាសះស្បើយកើនដល់ ១០៥នាក់ និងអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលបន្តបានថយចុះមកនៅត្រឹម ១៧នាក់

ដោយ៖ លី វិទ្យា​​ | ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០​ | កីឡា - សុខភាព |

គិតត្រឹមម៉ោង ៧ព្រឹក ថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ នេះ ក្រុមគ្រូពេទ្យនៃក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា​បានព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ បានជាសះស្បើយថ្មីចំនួន ២នាក់បន្ថែមទៀត ដែលធ្វើអោយចំនួនអ្នកជាសះស្បើយសរុបពីជំងឺឆ្លងដ៏កាចសាហាវនេះកើនដល់

ដំណឹងរីករាយ! កម្ពុជាព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ១៩បានជាសះស្បើយ ៥នាក់បន្ថែមទៀត ខណៈមិនមានករណីឆ្លងថ្មីទេ សរុបអ្នកជាសះស្បើយកើនដល់ ១០៣នាក់ និងអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលបន្តបានថយចុះមកនៅត្រឹម ១៩នាក់

ដំណឹងរីករាយ! កម្ពុជាព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ១៩បានជាសះស្បើយ ៥នាក់បន្ថែមទៀត ខណៈមិនមានករណីឆ្លងថ្មីទេ សរុបអ្នកជាសះស្បើយកើនដល់ ១០៣នាក់ និងអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលបន្តបានថយចុះមកនៅត្រឹម ១៩នាក់

ដោយ៖ ប្រាជ្ញ សុវណ្ណរ៉ា​​ | ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០​ | កីឡា - សុខភាព |

គួរជម្រាបថា មកដល់ពេលនេះ ករណីឆ្លងកូវីដ១៩សរុបនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួន ១២២ករណីដដែល ខណៈជាសះស្បើយកើនឡើងដល់ ១០៣ករណី និងអ្នកដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលបន្តមានចំនួនត្រឹមតែ ១៩ករណីទៀតប៉ុណ្ណោះ។

ថ្ងៃនេះ ស្ថានភាពជម្ងឺកូវីដ១៩ នៅកម្ពុជា មិនមានករណីឆ្លងថ្មីដែរ និងមិនមានករណីជាសះស្បើយថ្មីបន្ថែមទៀតទេ

ថ្ងៃនេះ ស្ថានភាពជម្ងឺកូវីដ១៩ នៅកម្ពុជា មិនមានករណីឆ្លងថ្មីដែរ និងមិនមានករណីជាសះស្បើយថ្មីបន្ថែមទៀតទេ

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០​ | កីឡា - សុខភាព |

ថ្ងៃនេះ ស្ថានភាពជម្ងឺកូវីដ១៩ នៅកម្ពុជា គឺមិនមានជាសះស្បើយថ្មីបន្ថែមទៀតទេ និងក៏មិនមានករណីឆ្លងថ្មីដែរ

កម្ពុជាព្យាបាលអ្នកជម្ងឺកូវីដ១៩ ជាសះស្បើយ ២នាក់បន្ថែមទៀត ខណៈគ្មានករណីឆ្លងថ្មី, សរុបអ្នកជាសះស្បើយកើនឡើង៩៨នាក់ អ្នកបន្តព្យាបាលថយចុះមកនៅត្រឹម២៤នាក់

កម្ពុជាព្យាបាលអ្នកជម្ងឺកូវីដ១៩ ជាសះស្បើយ ២នាក់បន្ថែមទៀត ខណៈគ្មានករណីឆ្លងថ្មី, សរុបអ្នកជាសះស្បើយកើនឡើង៩៨នាក់ អ្នកបន្តព្យាបាលថយចុះមកនៅត្រឹម២៤នាក់

ដោយ៖ លី វិទ្យា​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០​ | កីឡា - សុខភាព |

គិតត្រឹមម៉ោង ៧ព្រឹក ថ្ងៃទី១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ នេះ ក្រុមគ្រូពេទ្យនៃក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា​បានព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ បានជាសះស្បើយថ្មីចំនួន ២នាក់បន្ថែមទៀត ដែលធ្វើអោយចំនួនអ្នកជាសះស្បើយសរុបពីជំងឺឆ្លងដ៏កាចសាហាវនេះកើនដល់ ៩៨នាក់ហើយ។ ទន្ទឹមនោះ ថ្ងៃនេះពុំមានករណីឆ្លងថ្មីនោះទេ។ អ្នកជាសះស្បើយទាំង ៥នាក់នោះមានដូចជា៖ បុរសជនជាតិបារាំងអាយុ៨០ឆ្នាំ ១នាក់ដែលជាអ្នកទេសចរនៅឯខេត្តព្រះសីហនុ និងដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកព្យាបាលនៅភ្នំពេញ បុរសជនជាតិបារាំងអាយុ៦១ឆ្នាំ ១នាក់ដែលជាអ្នកទេសចរស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅតំបន់ទួលទំពូង រាជធានីភ្នំពេញ។ គួរជម្រាបថា មកដល់ពេលនេះ ករណីឆ្លងកូវីដ១៩សរុបនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួន ១២២ករណីដដែល ខណៈជាសះស្បើយកើនឡើងដល់ ៩៨ករណី និងអ្នកដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលបន្តមានចំនួនត្រឹមតែ ២៤ករណីទៀតប៉ុណ្ណោះ។ សូមអាននូវសេចក្ដីជូនដំណឹងលម្អិតរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដូចខាងក្រោម៖

កម្ពុជាព្យាបាលអ្នកជម្ងឺកូវីដ១៩បានជាសះស្បើយ ១៤នាក់បន្ថែមទៀត ខណៈគ្មានអ្នកឆ្លងថ្មីនោះទេ, សរុបអ្នកជាសះស្បើយកើនឡើងដល់៩១នាក់ ចំនួនអ្នកនៅបន្តព្យាបាលធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹមតែ៣១នាក់ទៀតប៉ុណ្ណោះ

កម្ពុជាព្យាបាលអ្នកជម្ងឺកូវីដ១៩បានជាសះស្បើយ ១៤នាក់បន្ថែមទៀត ខណៈគ្មានអ្នកឆ្លងថ្មីនោះទេ, សរុបអ្នកជាសះស្បើយកើនឡើងដល់៩១នាក់ ចំនួនអ្នកនៅបន្តព្យាបាលធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹមតែ៣១នាក់ទៀតប៉ុណ្ណោះ

ដោយ៖ លី វិទ្យា​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី១៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០​ | កីឡា - សុខភាព |

គួរជម្រាបថា មកដល់ពេលនេះ ករណីឆ្លងកូវីដ១៩សរុបនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួន ១២២ករណី ខណៈជាសះស្បើយកើនឡើងដល់ ៩១ករណី និងអ្នកដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលបន្តមានចំនួនត្រឹមតែ ៣១ករណីទៀតប៉ុណ្ណោះ។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា ថ្ងៃនេះ មិនមានករណីឆ្លងថ្មីនៃកូវីដ១៩ នោះទេ

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា ថ្ងៃនេះ មិនមានករណីឆ្លងថ្មីនៃកូវីដ១៩ នោះទេ

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០​ | កីឡា - សុខភាព |

ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធបច្ចុប្បន្នភាពនៃជំងឺកូវីដ១៩ នៅថ្ងៃទី១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០នេះ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសឲ្យដឹងថា

កម្ពុជាព្យាបាលអ្នកជម្ងឺកូវីដ១៩បានជាសះស្បើយ ២ករណីបន្ថែមទៀត ខណៈឆ្លងថ្មីមាន ២ករណី, សរុបអ្នកបានជាសះស្បើយកើនដល់ចំនួន ៧៧នាក់ និងកំពុងព្យាបាលបន្ត ៤៥នាក់

កម្ពុជាព្យាបាលអ្នកជម្ងឺកូវីដ១៩បានជាសះស្បើយ ២ករណីបន្ថែមទៀត ខណៈឆ្លងថ្មីមាន ២ករណី, សរុបអ្នកបានជាសះស្បើយកើនដល់ចំនួន ៧៧នាក់ និងកំពុងព្យាបាលបន្ត ៤៥នាក់

ដោយ៖ លី វិទ្យា​​ | ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០​ | កីឡា - សុខភាព |

គួរជម្រាបថា មកដល់ពេលនេះ ករណីឆ្លងកូវីដ១៩សរុបនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួន ១២២ករណី ខណៈជាសះស្បើយកើនឡើងដល់ ៧៧ករណី និងអ្នកដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលបន្តមានចំនួន ៤៥ករណីដដែល។

កម្ពុជាព្យាបាលអ្នកជម្ងឺកូវីដ១៩បានជាសះស្បើយ ៣នាក់បន្ថែមទៀត ខណៈឆ្លងថ្មីមាន ១ករណី, សរុបអ្នកបានជាសះស្បើយកើនដល់ចំនួន ៧៥នាក់ និងកំពុងព្យាបាលបន្ត ៤៥នាក់

កម្ពុជាព្យាបាលអ្នកជម្ងឺកូវីដ១៩បានជាសះស្បើយ ៣នាក់បន្ថែមទៀត ខណៈឆ្លងថ្មីមាន ១ករណី, សរុបអ្នកបានជាសះស្បើយកើនដល់ចំនួន ៧៥នាក់ និងកំពុងព្យាបាលបន្ត ៤៥នាក់

ដោយ៖ ប្រាជ្ញ សុវណ្ណរ៉ា​​ | ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០​ | កីឡា - សុខភាព |

គួរជម្រាបថា មកដល់ពេលនេះ ករណីឆ្លងកូវីដ១៩សរុបនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួន ១២០ករណី ខណៈជាសះស្បើយកើនឡើងដល់ ៧៥ករណី និងអ្នកដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលបន្តថយចុះមកត្រឹមចំនួន ៤៥ករណី។

កម្ពុជាព្យាបាលអ្នកជម្ងឺកូវីដ១៩បានជាសះស្បើយ ៤នាក់បន្ថែមទៀត ខណៈឆ្លងថ្មីមាន១ករណី សរុបអ្នកជាសះស្បើយកើនដល់ចំនួន​ ៧២នាក់ និងកំពុងព្យាបាលបន្តធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម ៤៧នាក់

កម្ពុជាព្យាបាលអ្នកជម្ងឺកូវីដ១៩បានជាសះស្បើយ ៤នាក់បន្ថែមទៀត ខណៈឆ្លងថ្មីមាន១ករណី សរុបអ្នកជាសះស្បើយកើនដល់ចំនួន​ ៧២នាក់ និងកំពុងព្យាបាលបន្តធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម ៤៧នាក់

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០​ | កីឡា - សុខភាព |

គិតត្រឹមម៉ោង ៧ព្រឹក ថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០នេះ ក្រុមគ្រូពេទ្យនៃក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ បានជាសះស្បើយចំនួន