កីឡា – សុខភាព

ដំណឹងរីករាយ! កម្ពុជាព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ១៩បានជាសះស្បើយចំនួន ៣នាក់បន្ថែមទៀត និងរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីចំនួន ១ករណីគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះ

ដំណឹងរីករាយ! កម្ពុជាព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ១៩បានជាសះស្បើយចំនួន ៣នាក់បន្ថែមទៀត និងរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីចំនួន ១ករណីគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះ

ដោយ៖ លី វិទ្យា​​ | ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០​ | កីឡា - សុខភាព |

ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអោយដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ នេះថា ខ្លួនបានព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ១៩បានជាសះស្បើយចំនួន ៣នាក់បន្ថែមទៀត ខណៈពេលដែលបានរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីចំនួន

កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មីចំនួន ១ករណីបន្ថែមទៀត លើបុរសជនជាតិប៉ូឡូញ នៅថ្ងៃពុធនេះ

កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មីចំនួន ១ករណីបន្ថែមទៀត លើបុរសជនជាតិប៉ូឡូញ នៅថ្ងៃពុធនេះ

ដោយ៖ លី វិទ្យា​​ | ថ្ងៃពុធ ទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០​ | កីឡា - សុខភាព |

ក្រសួងសុខាភិបាល នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន១នាក់ លើបុរសជនជាតិប៉ូឡូញ ដែលជាករណីនាំចូល។

ក្រសួងសុខាភិបាល៖ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ២នាក់ លើជនជាតិខ្មែរដែលទើបត្រឡប់មកពីប្រទេសអ៉ីរ៉ាក់

ក្រសួងសុខាភិបាល៖ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ២នាក់ លើជនជាតិខ្មែរដែលទើបត្រឡប់មកពីប្រទេសអ៉ីរ៉ាក់

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០​ | កីឡា - សុខភាព |

ក្រសួងសុខាភិបាល នៅព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២០ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ប្រកាសពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩

ដំណឹងរីករាយ! កម្ពុជាព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ១៩បានជាសះស្បើយចំនួន ២នាក់បន្ថែមទៀតគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះ

ដំណឹងរីករាយ! កម្ពុជាព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ១៩បានជាសះស្បើយចំនួន ២នាក់បន្ថែមទៀតគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះ

ដោយ៖ លី វិទ្យា​​ | ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០​ | កីឡា - សុខភាព |

ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអោយដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ នេះថា ខ្លួនបានព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ១៩បានជាសះស្បើយចំនួន ២នាក់បន្ថែមទៀត ខណៈពេលដែលគ្មានករណីឆ្លងថ្មីនោះទេ។

ដំណឹងរីករាយ! អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ម្នាក់បានជាសះស្បើយ និងពុំមានករណីឆ្លងថ្មីនោះទេនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះ

ដំណឹងរីករាយ! អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ម្នាក់បានជាសះស្បើយ និងពុំមានករណីឆ្លងថ្មីនោះទេនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះ

ដោយ៖ លី វិទ្យា​​ | ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០​ | កីឡា - សុខភាព |

ក្រសួងសុខាភិបាល នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ដោយបញ្ជាក់ថា អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ១នាក់បានជាសះស្បើយ និងមិនមានរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មីនោះទេ។

កម្ពុជារកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩មួយករណីលើស្ត្រីជនជាតិបារាំង និងពុំមានករណីជាសះស្បើយនោះទេនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះ

កម្ពុជារកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩មួយករណីលើស្ត្រីជនជាតិបារាំង និងពុំមានករណីជាសះស្បើយនោះទេនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះ

ដោយ៖ លី វិទ្យា​​ | ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០​ | កីឡា - សុខភាព |

ក្រសួងសុខាភិបាលបានអោយដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ ទី ១០ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២០ នេះ ពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូរីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ១នាក់ ដែលជាករណីនាំចូល និងពុំមានអ្នកជាសះស្បើយឡើយ។

ក្រសួងសុខាភិបាល ៖ អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ១នាក់បានជាសះស្បើយ និងរកឃើញឆ្លងថ្មី ១ករណី ដែលជាករណីនាំចូល

ក្រសួងសុខាភិបាល ៖ អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ១នាក់បានជាសះស្បើយ និងរកឃើញឆ្លងថ្មី ១ករណី ដែលជាករណីនាំចូល

ដោយ៖ លី វិទ្យា​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០​ | កីឡា - សុខភាព |

ក្រសួងសុខាភិបាលបានអោយដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ទី ៩ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២០ នេះ តាមរយៈសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួន ពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូរីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ១នាក់ ដែលជាករណីនាំចូល និងមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន ១នាក់ផងដែរ។

ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ១នាក់បន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ ដែលជាករណីនាំចូល

ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ១នាក់បន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ ដែលជាករណីនាំចូល

ដោយ៖ លី វិទ្យា​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០​ | កីឡា - សុខភាព |

ក្រសួងសុខាភិបាលបានអោយដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ៨ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២០ តាមរយៈសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួន ពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូរីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ១នាក់ ដែលជាករណីនាំចូល និងមិនមានអ្នកជាសះស្បើយថ្មីនោះទេ។

ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ២នាក់បន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃចន្ទនេះ ដែលជាករណីនាំចូល

ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ២នាក់បន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃចន្ទនេះ ដែលជាករណីនាំចូល

ដោយ៖ លី វិទ្យា​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០​ | កីឡា - សុខភាព |

ក្រសួងសុខាភិបាលបានអោយដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ទី ៥ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២០ តាមរយៈសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួន ពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូរីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ២នាក់ ដែលជាករណីនាំចូល និងមិនមានអ្នកជាសះស្បើយថ្មីនោះទេ។

ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសថាបានរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ១នាក់ នៅថ្ងៃសុក្រនេះ

ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសថាបានរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ១នាក់ នៅថ្ងៃសុក្រនេះ

ដោយ៖ លី វិទ្យា​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០​ | កីឡា - សុខភាព |

ក្រសួងសុខាភិបាល នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ទី ២ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២០ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីករណីវិជ្ជមានវីរុសកូរីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ១នាក់ និងមិនមានអ្នកជាសះស្បើយថ្មីនោះទេ។