ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

«សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្ពុជា ដោយសារការកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងរបស់អាយ៉ង ដែលទទួលបានការគាំទ្រពីសហរដ្ឋអាមេរិក»

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ទស្សនៈ - នយោបាយ 209
«សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្ពុជា ដោយសារការកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងរបស់អាយ៉ង ដែលទទួលបានការគាំទ្រពីសហរដ្ឋអាមេរិក» «សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្ពុជា ដោយសារការកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងរបស់អាយ៉ង ដែលទទួលបានការគាំទ្រពីសហរដ្ឋអាមេរិក»

សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងផ្តោតគោលដៅលើមនុស្សនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ជាមួយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្ម និងការចោទប្រកាន់ថាបានគាបសង្កត់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ។ ប៉ុន្តែតាមពិតទៅ កម្ពុជាបាននិងកំពុងការពារខ្លួនពីការជ្រៀតជ្រែក ដែលមានការឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីសហរដ្ឋអាមេរិក។

លោក Brian Berletic ដែលជាអតីតទាហានម៉ារីនអាមេរិក និងដែលបច្ចុប្បន្នជាអ្នកស្រាវជ្រាវ និងអ្នកនិពន្ធផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយ នឹងធ្វើការបកស្រាយអំពីរឿងនេះ ៖

បញ្ចេញមតិ

អត្ថបទទាក់ទង