ក្រសួងមហាផ្ទៃ ជំរុញអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ចូលរួមអនុវត្តវិធានការឆ្លើយតបកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនស្ដ្រីមានផ្ទៃពោះ និងកុមារអាយុក្រោម២ឆ្នាំ ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព

  ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០​ | ព័ត៌មានទូទៅ |
  ក្រសួងមហាផ្ទៃ ជំរុញអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ចូលរួមអនុវត្តវិធានការឆ្លើយតបកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនស្ដ្រីមានផ្ទៃពោះ និងកុមារអាយុក្រោម២ឆ្នាំ ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព ក្រសួងមហាផ្ទៃ ជំរុញអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ចូលរួមអនុវត្តវិធានការឆ្លើយតបកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនស្ដ្រីមានផ្ទៃពោះ និងកុមារអាយុក្រោម២ឆ្នាំ ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព

  ក្រសួងមហាផ្ទៃ នៅថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានប្រាប់ទៅអភិបាលរាជធានី-ខេត្ត ត្រូវជំរុញដល់រដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ ចូលរួមអនុវត្តវិធានការឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះអាសន្ន ពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនស្ដ្រីមានផ្ទៃពោះ និងកុមារអាយុក្រោម២ឆ្នាំ។

  យោងតាមលិខិតរបស់លោក សក់ សេដ្ឋា រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងមហាផ្ទៃ បានណែនាំដូចខាងក្រោម៖

  * ទី១៖ បង្កើនកិច្ចសហការជាមួយក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនស្ដ្រីមានផ្ទៃពោះ និងកុមារអាយុក្រោម២ឆ្នាំឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព

  * ទី២៖ អនុវត្តការងារពិនិត្យ និងប្រមូលទិន្នន័យស្ដ្រីមានផ្ទៃពោះ និងកុមារអាយុក្រោម២ឆ្នាំ ជាការងារអាទិភាព ដើម្បីផ្ទៀតផ្ទាត់លើគុណវុឌ្ឍិដែលត្រូវទទួលផល និងជំរុញការចុះឈ្មោះទៅក្នុងកម្មវិធីឲ្យបានគ្របដណ្ដប់ជាអតិបរមា។

  ទន្ទឹមនេះ រដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវជួយតាមដាន និងណែនាំដល់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ ក្នុងការអនុវត្តកិច្ចការនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព តម្លាភាព និងគណនេយ្យភាព៕

  បញ្ចេញមតិ
  ពាក្យគន្លឹះទាក់ទង
   អត្ថបទទាក់ទង