ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

អគ្គនាយកពន្ធ​ដារ នៃក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ជូន​ដំណឹង អំពី​ការបិទបញ្ចប់ការបង់ពន្ធលើមធ្យោបាយ ដឹកជញ្ជូននិងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧

ដោយ៖ ដួង និមល ​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ព័ត៌មានទូទៅ 1267
អគ្គនាយកពន្ធ​ដារ នៃក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ជូន​ដំណឹង អំពី​ការបិទបញ្ចប់ការបង់ពន្ធលើមធ្យោបាយ ដឹកជញ្ជូននិងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ជូន​ដំណឹង អំពី​ការបិទបញ្ចប់ការបង់ពន្ធលើមធ្យោបាយ ដឹកជញ្ជូននិងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៧នេះ អគ្គ​នាយកពន្ធ​ដារ នៃក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ បាន​ជូន​ដំណឹង អំពី​ការបិទបញ្ចប់ការបង់ពន្ធលើមធ្យោបាយ ដឹកជញ្ជូននិងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧។

សូម​អានសេចក្តី​ជូន​ដំ​ណឹង​ដូចខាង​ក្រោម​៖

 

 

អត្ថបទទាក់ទង