ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រុមយុវជនសង្គមស៊ីវិល ថ្កោលទោសក្រុមយុវជនចលនាអង្គការខុសច្បាប់មាតាធម្មជាតិដែលយកវិស័យបរិស្ថានធ្វើជាឈ្នាន់នយោបាយ

ដោយ៖ សម កុលបុត្រ ​​ | ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ ព័ត៌មានទូទៅ 73
ក្រុមយុវជនសង្គមស៊ីវិល ថ្កោលទោសក្រុមយុវជនចលនាអង្គការខុសច្បាប់មាតាធម្មជាតិដែលយកវិស័យបរិស្ថានធ្វើជាឈ្នាន់នយោបាយក្រុមយុវជនសង្គមស៊ីវិល ថ្កោលទោសក្រុមយុវជនចលនាអង្គការខុសច្បាប់មាតាធម្មជាតិដែលយកវិស័យបរិស្ថានធ្វើជាឈ្នាន់នយោបាយ

នៅថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ ក្រុមយុវជនសង្គមស៊ីវិល បានចេញលិខិតថ្កោលទោសក្រុមយុវជនចលនាអង្គការខុសច្បាប់ មាតាធម្មជាតិដែលយកវិស័យបរិស្ថានធ្វើជាឈ្នាន់នយោបាយ ដោយបង្កើតព័ត៌មាន និងសកម្មភាពខុសច្បាប់ វាយប្រហារមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងក្រសួងបរិស្ថាន។

ក្រុមយុវជន ក៏បានអំពាវនាវដល់ក្រុមយុវជនដែលកំពុងចាញ់កលមនោគមវិជ្ជាជ្រុលនិយមរបស់ក្រុមប្រឆាំងទាំងនោះ បញ្ឈប់នូវសកម្មភាពអវិជ្ជមានចំពោះសង្គមជាតិបែបនេះតទៅទៀត។

អត្ថបទទាក់ទង