ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ដំណឹងល្អ! ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុជ្រើសរើសមន្ត្រីក្របខ័ណ្ឌចំនួន ៤៦៧នាក់

ដោយ៖ ស៊ីវេត មធុរ៉ា ​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ព័ត៌មានទូទៅ 1060

យោងតាមលិខិតលេខ ០០៦ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការប្រលងជ្រើសរើសមន្ត្រីក្របខ័ណ្ឌថ្មីនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ២០១៨។

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្តុជូនដំណឹងដល់បេក្ខជនសញ្ជាតិខ្មែរទាំងពីរភេទជាមន្រ្តីរាជការ ជានិសិ្សត ពីវិស័យអប់រំ និងសាធារណទូទៅ ក្រសួងនឹងធ្វើការជ្រើសរើសបេក្ខជនសញ្ជាតិខ្មែរទាំង ២ភេទ ចំនួន ៤៦៧នាក់ ។

កាលបរិច្ឆេទចុះឈ្មោះតាម Online ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨ រហូតដល់ថ្ងៃទី ២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨ និង កាលបរិច្ឆេទបង្ហាញខ្លួន ស្គែនម្រាមដៃ និងថតរូតរូប ចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី ០១ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៨ ដល់ថ្ងៃទី ២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៨ ។

ព័ត៌មានលំអិតសូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង