ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

សម្តេច ហ៊ុន សែន នឹងដឹកនាំ​គណៈប្រតិភូទៅចូល​រួម​កិច្ច​ប្រជុំក្រៅ​ផ្លូវការ​រវាង​ថ្នាក់​ដឹកនាំ​នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច​អាស៊ី – ប៉ាស៊ីហ្វិក​ ( APEC) នៅ​ប្រទេស​វៀត​ណាម​

ដោយ៖ សម ឬទ្ធិពល ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ព័ត៌មានទូទៅ 883
សម្តេច ហ៊ុន សែន នឹងដឹកនាំ​គណៈប្រតិភូទៅចូល​រួម​កិច្ច​ប្រជុំក្រៅ​ផ្លូវការ​រវាង​ថ្នាក់​ដឹកនាំ​នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច​អាស៊ី – ប៉ាស៊ីហ្វិក​ ( APEC)  នៅ​ប្រទេស​វៀត​ណាម​ សម្តេច ហ៊ុន សែន នឹងដឹកនាំ​គណៈប្រតិភូទៅចូល​រួម​កិច្ច​ប្រជុំក្រៅ​ផ្លូវការ​រវាង​ថ្នាក់​ដឹកនាំ​នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច​អាស៊ី – ប៉ាស៊ីហ្វិក​ ( APEC) នៅ​ប្រទេស​វៀត​ណាម​

ក្រសួង​ការ​បរទេស​កម្ពុជា​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ៨ ខែ​ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧​ បាន​ចេញ​ផ្សាយ​សេចក្តី​ជូន​ព័ត៌មាន ដែល​មាន​ខ្លឹមសារ​ដូចខាង​ក្រោម​នេះ៖

អត្ថបទទាក់ទង